Regulamin sesji zdjęciowej

Poniższy regulamin powstał w celu możliwości współpracy z osobą korzystającej z usługi – nazwanym/ą w regulaminie KLIENTEM, a mną, czyli FOTOGRAFEM.

REZERWACJA SESJI

Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z regulaminem i w całości go akceptuje.

Aby zarezerwować wybrany termin, klienci są zobowiązani podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu w celu umożliwienia stworzenie w kolejnym etapie galerii zdjęć online, kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Dodatkowo dane te będą przetwarzane przez laboratorium fotograficzne (jeśli zostaną wykupione odbitki lub dodatkowe produkty). Podając swoje dane klienci zgadzają się na przetwarzanie danych w celu umożliwienia realizacji usługi. W każdej chwili Klient może zażądać informacji, gdzie są dane i zażądać ich usunięcia. Usunięcie wiąże się z zaprzestaniem wykonywania usługi.

Termin sesji oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie. 

Rezerwacji można dokonać za pomocą:

e-mail: pawel@szenk.pl 

pod numerem telefonu 602383340 

oraz przez Facebooka i Instagrama firmowego Fotografa. 

Brak odpowiedzi na zapytanie jest równoznaczny z niepotwierdzeniem wykonania sesji zdjęciowej w danym terminie.

Umówiony termin sesji nie podlega zmianom, chyba że zachodzą okoliczności, za które obie strony nie ponoszą odpowiedzialności (np. choroba, opady deszczu, awaria prądu). Wtedy ustalany jest inny termin w ciągu 3 miesięcy od pierwszego terminu zapisanego w umowie. Strony zobowiązane są powiadomić się o zaistniałych okolicznościach jeżeli jest taka możliwość to maksymalnie 24h przed umówioną sesją. 

Przed wykonaniem sesji lub reportażu należy wybrać jeden z dostępnych pakietów (wszystkie informacje są dostępne w zakładce OFERTA na stronie www.szenk.pl) lub uzgodnić indywidualny pakiet z Fotografem. Po wybraniu i wykonaniu sesji ustalony pakiet nie może zostać pomniejszony.

Klient rezerwując wybrany termin na sesję jednocześnie potwierdza, że w pełni zapoznał się i akceptuje styl obróbki Fotografa i nie będzie w niego w żaden sposób ingerował. 

SESJA ZDJĘCIOWA 

Jeżeli wybrane miejsce wymaga opłaty za wstęp  to koszt z tego tytułu ponosi Klient.

Dojazd na sesje poza teren wyznaczony przez okręg o promieniu 30km od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawy  jest dodatkowo płatny 2zł/km.

Wcześniejsze przygotowania do sesji wpływają na efekt końcowy zdjęć. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane zaniedbaniami przez Klienta. Na efekt końcowy sesji składa się wiele czynników: od miejsca poprzez pogodę jak i dobrana stylizacja. Klient zdaje sobie sprawę, że każda sesja różni się od siebie i na efekt końcowy składają się te wszystkie czynniki.

Fotograf nie naraża swojego sprzętu fotograficznego na szkodę w imię wykonywania dzieła (np. wykonywanie zdjęć podczas ulewnego deszczu, wchodzenia na wysokie drzewo w celu uchwycenia innego kadru itp.) 

Za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zlecenia odpowiadają Klienci i pokrywają koszta związane z naprawą lub wymianą sprzętu wykorzystywanego podczas sesji. (czyli np. Klient zepsuje część wystroju wynajmowanego studia lub podczas wykonywania reportażu jeden z gości uszkodzi sprzęt fotograficzny)

Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Klienta ubytki zdrowotne powstałe podczas sesji zdjęciowej.

Spóźnienie klienta skraca sesję o czas opóźnienia.

Podczas sesji zdjęciowej fotograf może ale nie musi wyrazić zgody na nagrywanie filmów i robienie zdjęć przez klienta np. telefonem, tabletem.

Jeżeli Klient nie wybrał pakietu zawierającego w cenie makijaż/stylizację to klient sam przygotowuje się do sesji zdjęciowej: wykonanie makijażu, fryzury i dobór stroju. Klient może skonsultować z fotografem wybór swojej stylizacji na sesje zdjęciową.

Na sesję wykonywaną w studio fotograficznym należy zabrać obuwie na zmianę. 

Ilość osób uczestniczących w sesji jest ustalona i potwierdzona przed wykonaniem zlecenia.

Uwagi i oczekiwania związane z wykonaniem zdjęć będą zgłaszane podczas rezerwacji terminu sesji i muszą zostać zatwierdzone przez Fotografa. Brak zgłoszenia uwag przed sesją oznacza akceptację sposobu wykonania usługi przez Fotografa.

PŁATNOŚĆ

Klient ma 7 dni, ale nie później niż na jeden dzień roboczy przed planowaną sesją, na wykonanie przelewu ustalonego zadatku od momentu potwierdzenia terminu sesji przez Fotografa.

Przelew należy wykonać na poniższe dane:

SOTARSOFT Paweł Szenk
Nr Konta: 83 1140 2004 0000 3902 5067 2521

Tytułem przelewu: Imię, Nazwisko, termin i rodzaj sesji 
np. Julia Nowakowska 24.09.2023 Czterdziestolecie rodziców.

Pozostałą kwotę klient wpłaca podczas trwania sesji gotówką, przelewem na telefon (blik) lub okazuje potwierdzenie przelewu (z datą nie późniejszą niż jeden dzień roboczy przed planowaną sesją).

W przypadku, gdy w zamówionym pakiecie jest możliwość dobrania dodatkowych zdjęć, klient ma 7 dni robocze na wykonanie przelewu od momentu złożenia zamówienia na dodatkowe zdjęcia ( złożenie zamówienie = wybranie zdjęć za pomocą galerii online i wysłanie potwierdzenia zamówienia do Fotografa).

PUBLIKACJA ZDJĘĆ I FILMÓW 

Klient może (ale nie musi) wyrażać zgody na publikację zdjęć i filmów wykonywanych przez Fotografa. 

Fotograf za pomocą udzielonej zgody może umieścić  zdjęcia i filmy na takich serwisach jak: 

Facebook: https://www.facebook.com/fotoszenk/   https://www.facebook.com/shveiq

Pinterest: https://www.pinterest.ca/szenkpawel/

Instagram: https://www.instagram.com/szenkpawel/

TikTok: https://www.tiktok.com/@szenkpawel

X (dawniej Twitter): https://www.twitter.com/pawelszenk

Strona internetowa: www.szenk.pl 

Dodatkowo w publikacjach i materiałach reklamowych oraz podczas wystaw i wernisaży. 

Jeżeli Klient wyraża zgodę na publikację ujęć z sesji zdjęciowej, nagrań z kulis sesji i dodatkowych materiałów, nie będzie on rościł wobec fotografa żądań finansowych z tego tytułu.

W przypadku wycofania zgody na publikację materiałów, Fotograf usunie wykonane zdjęcia i filmy jednak nie ponosi odpowiedzialności za media drukowane które już powstały oraz zużyte materiały reklamowe, które trafiły do obiegu.

Fotograf zachowuje wszelkie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć. Klient nie może wykorzystywać zdjęć np. w konkursach fotograficznych. 

Klient nie może bez zgody Fotografa udostępniać żadnych zdjęć i filmów w celach marketingowych, komercyjnych lub zarobkowych.

W przypadku chęci wykorzystania zdjęć i filmów przez Klienta do celów reklamowych np. umieszczanie zdjęcia z sesji na banerach,  wymagane jest podpisanie odrębnej umowy z Fotografem. 

Klient zobowiązuje się każdorazowo wskazać/oznaczyć Fotografkę jako twórcę dzieła, ilekroć dzieło zostanie udostępnione w sieci.

DOSTARCZENIE ZDJĘĆ

W ramach ustalonego z Klientem pakietu zdjęć Fotograf zobowiązuje się dostarczyć wymienioną w pakiecie liczbę zdjęć starannie wyselekcjonowanych przez Fotografa i poddanych obróbce autorskiej dostarczonych do klienta w formie plików JPG w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia sesji.

Fotograf nie oddaje nieobrobionych zdjęć (pliki surowe tzn. RAW).

Klient otrzymuje taką ilość fotografii, jaką zakupił. Nie ma możliwości otrzymania reszty nieobrobionych zdjęć. Dla wybranych pakietów istnieje jednak możliwość zakupu dodatkowych ujęć we wskazanej w pakiecie cenie.

Po oddaniu gotowych zdjęć klientowi nie wolno nanosić na nie żadnych poprawek (poprawianie kolorystyki, nakładanie swoich filtrów, wygładzanie niedoskonałości itp.)

Zdjęcia, które nie zostały wybrane przez Klienta do edycji Fotograf przetrzymuje na swoim dysku przez 30 dni kalendarzowych.

Fotograf nie ma obowiązku archiwizowania zdjęć w wersji elektronicznej po wysyłce zdjęć Klientowi. Zdjęcia mogą zostać usunięte z dysków Fotografa po upływie 45 dni kalendarzowych.

Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia i obróbki zdjęć z przyczyn niezależnych od niego takich jak: powodu choroby, uszkodzonego sprzętu lub urlopu.

ZAKUP I WYBÓR ZDJĘĆ DODATKOWYCH

Jeżeli zamówiony przez Klienta pakiet zawiera możliwość zamawiania dodatkowych zdjęć, Fotograf zobowiązuje się dostarczyć klientowi w ciągu 14 dni roboczych od wykonania sesji zdjęcia nieobrobione ze znakiem wodnym za pomocą galerii online w celu wybrania dodatkowych zdjęć. Zdjęcia poglądowe służą wyłącznie w celu możliwości wyboru zdjęć i ich zapisywanie i/lub pobieranie i/lub udostępnianie jest zabronione.

Klient zobowiązuje się dokonać wyboru ujęć do edycji w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila z linkiem do galerii zdjęć.

Po wybraniu zdjęć do obróbki nie ma możliwości wnoszenia zmian do złożonego zamówienia.

Potwierdzeniem wyboru przez Klienta zdjęć jest e-mail wysłany do Fotografa z numerami seryjnymi wybranych zdjęć. W przypadku, gdy po upłynie 10 dni roboczych, taki e-mail nie zostanie wysłany przez Klienta – jest to tożsame z rezygnacją zakupu zdjęć dodatkowych przez Klienta.

WYDRUKI

Jeżeli zamówiony przez Klienta pakiet zawiera wersje drukowane zdjęć, termin przygotowania wydruków wynosi:

  • w przypadku pakietu zawierającego tylko dostarczenie tylko zdjęć podstawowych – 30 dni roboczych liczonych od dnia przekazania zdjęć przez Fotografa,
  • w przypadku pakietu zawierającego możliwość zamawiania zdjęć dodatkowych – 40 dni roboczych od dnia wyboru zdjęć dodatkowych przez Klienta.

Istnieje możliwość przekazania zdjęć klientowi również za pomocą pendrive za dodatkową opłatą. Nie ma możliwości wgrania zdjęć na urządzenia prywatne klienta. 

Odbitki oraz dodatkowo zakupione produkty można odebrać po wcześniejszym umówieniu spotkania przez Klienta oraz Fotografa na terenie miasta stołecznego Warszawa. 

Istnieje możliwość wysyłki produktów do Klienta za pomocą paczkomatów InPost – jest to dodatkowa opłata 20zł.

Fotografie dostarczone jako produkt finalny nie podlegają reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec Fotografa.

VOUCHER PREZENTOWY

Istnieje możliwość zakupu Vouchera na sesję zdjęciową.

Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu. 

Sesje należy rezerwować z wyprzedzeniem minimum 2 tygodniowym w celu ustalenia dogodnego terminu z Fotografem. 

Vouchery nie podlegają zwrotowi.

Voucher na sesje zdjęciową w plenerze lub studio nie podlega wymianie na inny rodzaj usługi np. fotografie okolicznościową, mini sesje świąteczne itp.

Klient jest zobowiązany do okazania ważnego vouchera przed sesją.

Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od 24.09.2022r

Jeżeli będą wprowadzone jakiekolwiek zmiany w regulaminie to będą one  publikowane na tej podstronie Serwisu.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Fotograf zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.